kids-peak.nl

Welkom en waarom Heartmath!

Fijn dat u mijn website bezoekt.
U kunt hier informatie vinden over mij en de stressreductie of emotie-management trainingen die ik geef.

Veel mensen, dus ook onze multi-tasking kinderen, ervaren een soort onrust in hun leven.
Het belemmert niet altijd ernstig in het dagelijks leven maar het is vaak wel merkbaar in gedrag en veerkracht.
Het is fijner als je deze onrust helemaal kwijt bent of, als het optreedt, je er snel weer balans voor terug kunt
brengen.
Om dit te bereiken coach ik kinderen (en volwassen) met gebruik van Heartmath methodieken.

Deze trainingen zijn gericht op emotionele zelfsturing door kinderen, ouders én leerkrachten en op scholen.
In de trainingen wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijke, praktische, heel effectieve en voor kinderen 

erg leuke methodes, die ontwikkeld zijn door het Institute of Heartmath USA.

Kinderen\jongeren leren dit bij mij via het programma HeartSmarts (3 tot 13 jaar), Green Dot (12 tot 18 jaar) en
TestEdge (ouder dan 12 jaar).
Dit kan in een individuele training, hoewel het voor kinderen tot 10 jaar het mooiste is om het samen met één van de
ouders te volgen! Soms is het volgen van een programma in een groepstrainingen\workshops interessanter, bijvoorbeeld
als een school de keuze maakt voor Heartmath als sociaal emotioneel onderwijs. Dan kan het in de klas worden getraind.

Met de HeartSmarts, Test Edge en Green Dot worden kinderen zich bewuster van het mooiste dat zij als kinderen
nog bezitten: 
                                            het contact met je hart en gevoel

Door hen de methodiek al jong te leren, en hen zo de vaardigheid te geven dat zij zichzelf emotioneel kunnen sturen,
zullen zij deze gave niet hoeven te verliezen. 
Ze gaan zich sterker voelen en worden evenwichtiger, zodat ze beter kunnen omgaan met lastige situaties op school en
thuis. Ze leren hoe ze beter kunnen blijven presteren onder druk en hoe ze met zichzelf en anderen vrienden kunnen
worden en blijven.

"Ik had vaak ruzie met mijn broers maar hierdoor is het geheel veranderd.
  We maken bijna geen ruzie meer en hebben vaak lol" Hidde 8 jaar            

Kinderen die moeite hebben met het leven van alledag, door de omgevingsfactoren of zichzelf, hebben over het algemeen
veel baat bij de training. Zo is ook in de GGZ Jeugdzorg veel interesse in behandeling van kinderen met HeartSmarts.

Ouders en leerkrachten kunnen in trainingen Veerkracht voor de Leerkracht\Opvoeder leren hoe zij zelf veerkrachtig en
coherent blijven, en zo een voorbeeld zijn voor hun kinderen (in de klas).

De workshop "heeft me bewust gemaakt over het feit dat IK zelf degene ben die de onrust of
stress over iets veroorzaakt. 
Door ergens emotioneel op te reageren en daar moe of onrustig van te worden. 
                         Door de cursus heb ik geleerd dat ik een keuze heb daarin." Leerkracht groep 1-2

Als zowel de ouders als de kinderen, dus een heel gezin met Heartmath programma's worden getraind, ontstaat 
altijd verdieping van de verbondenheid en zorg voor elkaar. Het versoepelt het met elkaar delen van emoties,
zodat er minder ruis optreedt in de communicatie tussen kind en ouders. Minder ruis, door onderliggende emoties in de
verschillende fasen van de opvoeding, geeft meer verbinding en veiligheid.

Er is ook een workshop om te leren hoe HeartSmarts of Green Dot programma's verwerkt kunnen in het dagelijkse
klassikale lesprogramma met het beschikbare lesmateriaal. Om te zorgen dat HeartSmarts of Green Dot technieken door
alle leerlingen in de klas goed geleerd worden, geef ik zelf een paar lessen en de eerste maanden begeleiding aan de
leerkracht. Zo wordt Sociaal Emotioneel Leren heel concreet ingepast in het cognitief leerprogramma!
Toepassing in een klas leidt tot een verbetering van het gevoel van verbondenheid en veiligheid van de kinderen
in de klas. Het onderling praten over en uiten van emoties wordt als normaal geaccepteerd.

Het begint allemaal bij de keuze voor een way of life of, voor een school, een methodiek.
Een keuze voor een programma om sociaal emotioneel te leren om balans te houden.


Ik nodig u graag uit om hierover meer te lezen op de andere pagina's.
Kijkt u ook in mijn Gastenboek waar kinderen, ouders en leerkrachten, die een training hebben gevolgd,
vertellen over hun ervaring met de Heartmath technieken en mij als coach!


HARTelijke groeten,                         

Robbert van Overeem