kids-peak.nl

Green Dot 12 - 18 jaar

Het Heartmath Green Dot programma wordt in de USA met middelbare scholieren doorlopen. 
Het is ontwikkeld voor, en wordt ingezet op public Highschools, die te kampen hadden met brede
en extreme gedragsproblematiek en uitval. Het leefklimaat op deze scholen was onveiilig en de
geweldadigheid groeide. De schoolresultaten liepen steeds verder terug en veel studenten haakten
gedurende de opleiding af.

Om dit proces te keren is door Keyon Morris in 1999 het Green Dot programma samengesteld, 
waarin "a holistic approach to educating each student" centraal staat.
Hiermee heeft de Green Dot organisatie, met groot succes, inmiddels op vijf scholen in California USA
een totale positieve cultuuromslag weten te realiseren.
Samen met de Green Dot organisatie heeft het Institute of Heartmath hiervoor dit trainingsprogramma
ontwikkeld, en sinds mei 2011 ook in Nederland door hierin opgeleide Instructors getraind. 
                                                    
Het Heartmath Green Dot is een speciaal programma voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar,
geheel afgestemd op de belevingswereld van pubers en jong adolescenten.
Het begeleidt de jongere op een aansprekende manier naar bewustwording van zijn\haar emoties en
daaruit voortkomend gedrag.
                                                                                                                       

Zoals in alle Heartmath programma's gaat de coachee zélf hard aan de slag om zich bewust te worden
en de balans of kalmte te ervaren die het beoefenen van de Heartmath techniek brengt.
Veel aandacht wordt besteedt aan het zijn wie je bent en het leven vanuit je hart.

Het is fantastisch om te zien hoe, in korte tijd en door de positieve respectvolle insteek (juist ook voor
minder enthousiaste leerlingen), een hechtere groep\klas ontstaat. Door de veiligheid ontstaat ruimte
om jezelf te zijn (met al je emoties) en emoties worden bespreekbaar.
Dit leidt tot verdieping van relatie onderling en een als veiliger ervaren schoolklimaat. 
                                             
Hierdoor zal de jongere zich over het algemeen prettiger voelen op school en algehele verbetering in
schoolresultaten kunnen bereiken. Steeds meer onderzoeken tonen ook aan dat Sociaal Emotioneel Leren (SEL),
niet alleen leidt tot meer sociaal emotionele vaardigheid, maar ook nog eens de cognitieve scores verhoogd.
De kernpunten van SEL zitten allemaal het Green Dot programma.
(Als hierover wilt lezen: http://www.onderwijsweb.hu.nl/Dossiers/Passend%20Onderwijs/Sociaal%20emotioneel%20leren.aspx)

De training kan zowel individueel als klassikaal worden gevolgd. In geval van klassikaal trainen worden eerst
de docenten\leerkrachten getraind met het Veerkracht voor de leerkracht programma. Na de klassikale opstart
in een aantal lesuren onder mijn begeleiding, worden door de docent de geleerde Heartmath technieken met
enige regelmaat is het lesprogramma opgenomen. 
Zo wordt de coherente leeromgeving onderhouden en optimaal voor de leerlingen om in te presteren.