kids-peak.nl

HeartSmarts 7 - 13 jaar

HeartSmarts is de naam voor het Heartmath Stress Reductie Programma voor kinderen, in de leeftijd
van 3 tot 18 jaar. Met deze in de USA geheel wetenschappelijk onderbouwde methode, leert je kind
op speelse en pedagogisch verantwoorde wijze om zijn\haar emotionele patronen te herkennen en
positieve emoties te gebruiken om onprettige gevoelens en reacties te doorbreken.
                                                                              

De training wordt ook met succes gegeven aan kinderen die last hebben van concentratieproblemen,
examenvrees, faalangst, leermoeilijkheden en ADD/ADHD.

Alle speelsessies worden geregistreerd zodat ook de ouders inzicht krijgen hoe hun kind zich de
techniek eigen maakt.
                           

Op deze speelse manier leren kinderen te herkennen wat er gebeurt in hun lijf als ze bang, boos of
verdrietig zijn. Ze zien dan op de computer dat hun hartritme ongelijk is en onregelmatig.
En dat het op zo'n moment best moeilijk is om een wijze beslissing te nemen.
Ook zien ze op de computer wat er gebeurt in hun lijf als ze zich blij of uitgelaten voelen.
Als ze weten wat de onprettige emoties met hen doen, leren ze de Heartmath technieken om op
zo'n moment te kiezen om plezierige emoties zelf op te roepen.
Met behulp van spelletjes op de computer, krijgen de kinderen direct het effect te zien van hun
oefeningen.

HeartSmarts helpt kinderen om zich sterker te voelen, zodat ze beter kunnen omgaan met lastige
situaties op school en in huis.
Ze leren om beter te gaan presteren en hoe ze met zichzelf en anderen vrienden kunnen worden en
blijven.

Faalangstige leerlingen gaan vooruit in cijfers en zijn vooral blij dat hun angst beheersbaar is geworden.
Ze zeggen dat ze er nu iets aan kunnen doen.
Leerlingen met concentratieproblemen geven aan dat hun hoofd nu ontspannen voelt en leeg,
terwijl ze voordien vaak misselijk of ziek werden bij toetsen.


HeartSmarts voor kinderen van 7 tot 10 jaar

Na een intake met de ouders, leggen de ouders hun kind uit waarom ze willen dat hij\zij HeartSmarts
gaat leren. Het programma bestaat uit negen sessies van een half tot een heel uur en leuke knutsel en
huiswerkopdrachten, om thuis (met de ouders) te doen.
In de sessies wordt veel gewerkt met beweging, muziek en plaatjes.
Het kind leert emoties bij zichzelf en anderen beter (h)erkennen en zich hierover te uiten, hierdoor
vergroot het zijn\haar emotie-vocabulaire.
Met gebruik van het dagelijks zelf te formuleren “emotionele weerbericht” , 
                                                                                                
de HartSchuif en Zonneschuif techniek en een goed beeld van “Je Beste Zelf”, groeit het kind naar
zelfsturing van zijn\haar emoties als het daar behoefte aan heeft.
Dit geeft hem\haar veel zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en meer diepgang in vriendschappen en
communicatie.

HeartSmarts voor kinderen van 11 tot 13 jaar

Het programma bestaat ook uit negen sessies van een half tot een heel uur en leuke huiswerkopdrachten,
om thuis (met de ouders) te doen.

De opzet van dit programma is eigenlijk gelijk aan die van HeartSmarts voor 7 tot 10 jarige kinderen.
Alleen de namen van de technieken en de stof en spelletjes zijn iets aangepast aan de belevingswereld van 
                                                  
deze grote kleine mensen. Het moet natuurlijk wél cool zijn!