kids-peak.nl

Test Edge (stressreductie voor toetsen en examens)

 

De toekomstvisie voor het basisonderwijs in Nederland is in 2007 geformuleerd door de staatssecretaris
van Onderwijs in de nota Scholen van Morgen.
Kernpunten van deze nota zijn de verhoging en borging van de kwaliteit van het onderwijs (ook internationaal
afgezet), het stimuleren en onderkennen van talenten bij leerlingen en het voorkomen van uitval van leerlingen.
Dit wordt vormgegeven door het veelvuldig en jarenlang toetsen van leerlingen. Deze lijn wordt ook
doorgevoerd in het voortgezet, hoger en universitair onderwijs.
Hoewel toetsen altijd integraal onderdeel zijn geweest van het onderwijs, is het de laatste jaren sterk gegroeid.
In 2010 is dit geheel geïmplementeerd binnen het onderwijs. Vanaf groep 1 (4 jaar) van de basisschool krijgen
kinderen te maken met prestatiedruk bij het afleggen van toetsen.
De resultaten van de Toelatingstoets (groep 7) en de CITO-eindtoets en zijn belangrijk, en bepalend voor de
mogelijkheden voor de “schoolcarrière” van een leerling.
Zo bepaalt de behaalde score bij de Cito-toets in groep 8 van het basisonderwijs vrijwel altijd de keuze(mogelijk-
heid) voor de vervolgopleiding. Dit gaat zover dat het kind in de praktijk niet op zijn\haar gewenste vervolg
opleiding wordt toegelaten, als de Cito-score niet hoog genoeg is om deze opleiding te adviseren.
De voortgezet onderwijsinstellingen worden namelijk door de overheid financieel afgerekend op slagingsresultaten
en dit reduceert hun bereidheid om een hoger risico op falen “in huis te halen”.
Als antwoord op de groeiende behoefte om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen in het halen van de
prestaties en toetsen, heeft het Institute of HeartMath USA (IHM) het programma Test Edge ontwikkeld.
Dit is nu ook in Nederland(s) beschikbaar en IHM heeft hiervoor nu de eerste trainers in Nederland opgeleid.

Het Test Edge programma leert leerlingen de bepalende rol van emoties in het leven en presteren, het leert hen zich
emotioneel voor te bereiden op en het maken van toetsen. Additioneel kunnen leerkrachten, die geacht worden
specifieke inhoudelijke onderwijsprogramma’s over te brengen, geschoold worden om leerlingen hierin te begeleiden.
                  
Wanneer leerlingen de technieken beheersen om hun emoties (zoals prestatiedruk en angsten) zelf te 
sturen,
kan een significante verbetering in de resultaten van toetsen worden bereikt.      
                                                                       
TestEdge is een wetenschappelijk gevalideerd programma dat verbeteringen mogelijk maakt in scores op
cognitieve tests, leerbereidheid en -houding en sociaal gedrag van leerlingen. Met TestEdge technieken en
methoden, overwint de leerling motivatieproblemen en verhoogt zijn\haar zo noodzakelijke toets-, luister- en
concentratievaardigheid.

In de afgelopen jaren heeft Test Edge in de USA, verbetering van toetsresultaten met 30% of meer laten zien.
De training kan zowel individueel als klassikaal worden gevolgd. In geval van klassikaal trainen worden eerst de
docenten\leerkrachten getraind met het Veerkracht voor de leerkracht programma.
Na de klassikale opstart in een aantal lesuren onder mijn begeleiding, worden door de docent de geleerde Heartmath
technieken in het lesprogramma opgenomen. Het Test Edge programma is eenvoudig in klassikale toepassing en
zonder veel moeite in te passen in het bestaande (inhoudelijke) curriculum.


Het wetenschappelijk onderzoek naar de positieve effecten op de cognitieve scores kunt u inzien via deze link:
http://www.heartmath.org/research/research-publications/testedge-national-demonstration-study.htmlAfhankelijk van de leeftijdscategorie en complexiteit van het doel, kan ook het Green Dot programma worden ingezet.