kids-peak.nl

Veerkracht voor de Leerkracht \ Resilient Educator

Het Institute of Heartmath USA heeft speciaal voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs,
een programma ontwikkeld dat aansluit bij het HeartSmarts programma voor de kinderen die zij lesgeven.
       
Hoe heerlijk is het voor een leerkracht om elk kind neutraal te kunnen aanhoren en antwoord te geven!
Zonder de emotionele lading, die al is opgebouwd door de gebeurtenissen eerder die dag.
En waar dat kind niets aan kan doen!

Keer op keer die eigen balans kunnen hervinden, wordt de basis van uw positieve invloed op het
welbevinden van de kinderen in uw groep.
Naast het zelf leren toepassen van de Heartmath methode, zodat ze ook hierin een voorbeeld kunnen zijn
voor de kinderen, leert de docent om Heartmath te intergreren in het dagelijkse lesprogramma.

                                                                

En het dagelijks verwerken van spel en aandacht voor emoties in de groep, leidt tot een veiliger en hechter
groepsgevoel en een beter leerklimaat. Dit brengt betere leerresultaten en blijheid op school!

Ook het pestgedrag vermindert door de grotere verbondenheid en hechtere groepsgevoel.

Het Resilient Educator Programma (ofwel De veerkracht voor de leerkracht) wordt getraind in workshops van
4 tot maximaal 10 personen. Er is een voorlichtingsworkshop van 1 uur en trainingen van 2, 4 en 6 uur.
De benodigde duur is mede afhankelijk van de groepsgrootte.