kids-peak.nl

Veerkracht voor ouders

Ook voor ouders is er een Veerkrachtprogramma om balans te houden in het leven en bij het opvoeden.
Dit is vergelijkbaar met het Institute of Heartmath USA Veerkracht voor de leerkrachten programma.

Dagelijks worden vele ouders 'gevangen' door hun eigen vaste patronen, en dus ook in de omgang met hun
kinderen. Patronen die soms de verbondenheid met je kind en effectiviteit van het opvoeden in de weg staan.

Hoe heerlijk is het als je als ouder deze patronen leert herkennen en doorbreken.
En zonder de emotionele lading, die al is opgebouwd door de gebeurtenissen eerder die dag, er kan zijn
voor je kind. Dat jouw dag emotioneel belastend is geweest, kan je kind niets aan doen!

Keer op keer die eigen balans kunnen hervinden, wordt de basis van uw positieve invloed op het
welbevinden van je kind(eren). Door het zelf leren toepassen van de Heartmath methode, kan je extra 
een voorbeeld zijn voor je kind(eren).

Veerkracht voor de ouders wordt getraind in 3 sessies met de ouder(s) van 2 uur.