kids-peak.nl

Nieuws en workshops


Op deze pagina vindt u actuele informatie over komende en lopende workshops en
nieuws over Heartmath.
U kunt bij elke workshop zien hoe u uw interesse voor deelname kunt verzilveren.
Heeft u nog vragen stuur mij dan een email of bel mij gerust op het mobiele nummer!

Nieuwsoverzicht Kids Peak 2015:

Januari 2015 Start verkenning met GGZ: inzet HeartSmarts in Jeugdzorg

Inschrijven: 18 februari 2015 Voorlichtingsavond voor ouders over HeartSmarts en Test Edge

Inschrijven: 4 en 18 maart 2015 CITO Eindtoets Workshop 2015 Test Edge voor kinderen van Groep 8

Inschrijven: 16 en 23 maart 2015 Voorlichtingsavonden Heartsmarts en Test Edge Basisonderwijs

Inschrijven: 11 maart en 1 april 2015 Eindexamenstress de baas! gericht op eindexamenstudenten in het voortgezet onderwijsOverzicht komende Workshops Heart at Work 2015         

www.heartatwork.info//referenties


Inschrijven: 25 maart 2015 Introductieavond Hartcoherentie

Inschrijven: 22 april en 27 mei 2015 Sollicitatieworkshop Met Balans meer Kans

Inschrijven: 29 april 2015 Introductieavond HartcoherentieIntroductieavond Hartcoherentie € 7,50 
Doel: Voor iedereen die meer wil weten over de kracht van hartcoherentie
en de positieve invloed ervan op je welbevinden, (cognitieve) prestaties en gezondheid
.

Je hebt nèt te vaak het gevoel dat je meer kan, of dat een situatie niet liep zoals jij wilde…..
Schrijf je nu in om te kunnen onderzoeken wat je anders kan doen. En leer op een leuke manier
nog meer jezelf zijn!
Robbert van Overeem, Heartmath Provider, geeft vrijwel elke maand een actieve introductieworkshop in Amersfoort.

Centraal staat het bewust gebruiken van jouw (communicatieve) talenten en het leren
‘waarden’loos te luisteren. Je krijgt in deze workshop concrete methodieken aangereikt die we
ook oefenen.
Hartcoherentie is een methodiek om je lichaam en je hoofd volmaakt samen te laten werken.
Jij leert de techniek om binnen een minuut hartcoherentie te bereiken, waarmee jij jouw balans en
rust snel kan (her)vinden. Klaar om het beste uit jezelf te halen.
Je leert om dat gedrag te veranderen, en je communicatie in te zetten om  te krijgen wat jij wilt.

Over Robbert: coacht mensen die ervoor kiezen om met plezier, hun talenten maximaal te gaan benutten
en te laten groeien. Hij heeft in zijn jarenlange werk als manager in het bedrijfsleven, ervaren dat
"gestress" een groot probleem is. Dat gejaagdheid en stress, mensen enorm hindert in hun dagelijks
welbevinden, functioneren en ontwikkeling. Ook vertonen gestreste mensen vaak hinderlijk gedrag voor zichzelf.
Stop deze beperking in je gebruik van je intelligentie, creativiteit én verbeter jouw welbevinden en gezondheid!

Ruim je belemmeringen op en leer jezelf inspireren om jouw talenten écht te gebruiken.
Vragen die aan de orde komen:
Hoe geef ik mezelf ruimte om maximaal te functioneren?
Van probleem naar uitdaging!
In balans wordt elk moment een kans!
Wat wil je uitstralen?
Zet je jezelf goed in?
Maak gebruik van je eigen kracht!

Organisatie: Heart at Work
Frequentie: elke maand
Inschrijven: tot uiterlijk 1 dagen vóór de workshop waaraan u wilt deelnemen via info@heartatwork.info
Plaats: Praktijk Heart@Work te Amersfoort (net buiten het centrum)
Tijdstip: 19.30u, duur ca. twee uur
Kosten: € 7,50Workshop Eindexamenstress de baas!
Doelgroep: studenten die in het voortgezet onderwijs eindexamen doen
                leeftijd 15 tot 19 jaar
Doel: stressreductiemethodiek leren aan studenten, om hen maximaal gebruik
te laten maken van hun cognitieve capaciteiten bij het leren en presteren onder druk.
Ze leren niet "dicht te klappen" op het (eind)examen.
Gestart in 2012 heeft deze training al veel studenten geholpen veel beter te scoren op examens.

Methode: obv Heartmath Test Edge (zie onder Stressreductie Programma's\Test Edge)
Inschrijven: tot 10 dagen voor aanvang info@kids-peak.nl
Plaats: Praktijk Heart@Work te Amersfoort
Tijdstip: aanwezig 19.15u start 19.30u, 120 minuten
Kosten: € 150,- per deelnemende student
Voorwaarden: - Betaling vooraf per bank of contant bij aanvang van de eerste trainingssessie
                       - Workshop gaat door bij minimale deelname van 3 studenten.
                         Maximaal kunnen 10 studenten deelnemen.
                       - Indien het aantal aanmeldingen een tweede groepsworkshop mogelijk maakt, 
                         zal deze gehouden worden maar op andere data dan hierboven vermeld.

Voorlichtingsavond Heartsmarts en Test Edge
Doel: Voorlichting van ouders, leerkrachten\docenten, Intern begeleiders

Als je meer wilt weten over Heartmath voor je kind(eren) en het enorm positieve
effect van deze methode op hun plezier, emotionele balans, sociale gemak,
leerprestaties en gezondheid: hun hele leven!


Inschrijven: tot 4 dagen voor de avond via info@kids-peak
Plaats: Praktijk Heart@Work te Amersfoort
Tijdstip: 19.30u, 90 minuten
Kosten: geen


CITO Eindtoets Workshop Test Edge voor kinderen van Groep 8
(11 t/m 13 jaar)

Doel: stressreductie leren aan kinderen om cognitief maximaal te presteren zonder onrust
bij de CITO eindtoets 


Methode: obv Heartmath Test Edge (zie onder Stressreductie Programma's\Test Edge)
Sinds 2012 hebben 28 kinderen de training gevolgd en allemaal veel beter gescoord op de CITO eindtoets
dan op basis van de gemaakte CITO toetsen daarvoor was te verwachten.
Zij hebben geleerd om te presteren in FLOW en hebben daar plezier van gehad!

Inschrijven: tot 10 dagen vóór aanvang via
info@kids-peak.nl
Trainingsdag: woensdagmiddag
Tijdstip aanvang: 14.00 uur (90 minuten)
Plaats: Praktijk Heart@Work te Amersfoort
Kosten: € 145,- per deelnemend kind
Voorwaarden: - Betaling vooraf per bank of contant bij aanvang training op 11 december
                   - Workshop gaat door bij minimale deelname van 3 kinderen.
                      Maximaal kunnen 8 kinderen deelnemen.
                      Indien het aantal aanmeldingen echter een tweede groepsworkshop mogelijk maakt, 
                      zal deze op dezelfde data gehouden worden, maar om 16.00u aanvangen (tot 17.30u).